Xã Hội

Thẻ căn cước công dân sẽ thay bằng lái xe, bảo hiểm y tế, thẻ cán bộ


Dân trí

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh được Thủ tướng phê duyệt đặt mục tiêu thẻ căn cước công dân sẽ thay thế một số giấy tờ như bảo hiểm y tế, bằng lái xe, thẻ cán bộ, công chức…

Thủ tướng vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án đặt mục tiêu trong năm 2022 hoàn thành tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số chứng minh nhân dân (9 số) với căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia để 100% tài khoản định danh điện tử của cá nhân đã được tạo lập bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện việc xác thực với danh tính điện tử do Bộ Công an cung cấp.

Đề án đặt ra mục tiêu thẻ căn cước công dân sẽ thay bằng phép lái xe, bảo hiểm y tế, thẻ cán bộ (Ảnh: P.S).

Đáng chú ý, đề án đặt ra mục tiêu trong năm 2022, bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID).

Trong đó, tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như bảo hiểm y tế, bằng lái xe, giấy phép lái xe, mã số chứng chỉ hoặc giấy bảo hành nghề, tiêm chủng, y tế, giáo dục, thẻ cán bộ, công chức, viên chức…

Theo đề án, trong năm 2022 sẽ cung cấp dịch vụ xác thực thông tin đối với các đương sự, bị can, bị cáo, người tham gia tố tụng… trên Cổng dịch vụ của Tòa án nhân dân để phục vụ triển khai tố tụng điện tử và xét xử trực tuyến. 

Đề án cũng đặt ra mục tiêu 100% công dân không phải xuất trình hồ sơ chứng minh thông tin của bản thân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa đã có hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, đề án đặt mục tiêu hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu thuế để phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giúp 100% người nộp thuế không phải khai báo lại các thông tin thay đổi đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đề án, trong giai đoạn 2022 – 2023, sẽ tích hợp, phát triển các ứng dụng trên nền tảng hệ thống định danh và xác thực điện tử với các ứng dụng cốt lõi (ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, chứng khoán, điện, nước…) lên ứng dụng VNEID, mã QR của thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. 

Giai đoạn 2024-2025, hoàn thiện hệ sinh thái các ứng dụng số, tiện ích cung cấp cho các bộ, ngành, địa phương, tổ chức doanh nghiệp bảo đảm dữ liệu dân cư được xác thực thông qua việc định danh và xác thực thông tin dân cư mức độ định danh có đảm bảo yếu tố sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục duy trì vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử; mô hình định danh xác thực điện tử bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chuỗi giá trị ký số điện tử, hợp đồng điện tử, định danh điện tử tạo nền tảng chính phủ số với giá trị mới được tạo ra phục vụ công dân số.

Quang Phong


Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/the-can-cuoc-cong-dan-se-thay-bang-lai-xe-bao-hiem-y-te-the-can-bo-20220107160105637.htm”>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button