Sức Khỏe

Dự thảo thêm 90 điều khoản mới đối với phụ gia thực phẩm

Theo Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, do tình hình dịch bệnh Covid-19, năm nay Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và Trung Quốc là quốc gia chủ trì Hội nghị này.

Hơn 400 đại biểu từ 85 quốc gia thành viên, 1 tổ chức thành viên (EU) và 34 tổ chức quan sát viên quốc tế đã tham dự kỳ họp năm nay.

Ảnh minh họa

Đoàn Việt Nam tham dự với các đại diện từ Cục An toàn thực phẩm, Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam, Ban kỹ thuật Codex Việt Nam về Phụ gia thực phẩm, Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khu vực 3 (Quatest 3) và một số doanh nghiệp sản xuất, cung cấp, sử dụng và giám định phụ gia thực phẩm (Brenntag, Vinacert).

Ông Lu Jinfeng, Tổng cục trưởng Ủy ban Y tế quốc gia phát biểu khai mạc và chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tiến sỹ Markus Lipp và Kim Petersen thay mặt WHO và FAO, Ông Tom Heiland -Thư ký Codex quốc tế, đánh giá cao sự tham gia của các đại biểu tại Hội nghị này. Giáo sư Yongxiang Fan – Trung tâm Quốc gia về Đánh giá Nguy cơ An toàn Thực phẩm của Trung Quốc chủ trì và điều hành Hội nghị.

Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị đã thống nhất các dự thảo tiêu chuẩn Codex và một số nội dung liên quan, các dự thảo này sẽ được trình lên Đại hội đồng CAC44 (tháng 11/2021) để thông qua như sau:

Thông qua 500 điều khoản soát xét/sửa đổi đối với các phụ gia thực phẩm; 146 điều khoản cho nhóm phụ gia có tên SUCROSE ESTERS; và 90 điều khoản mới đối với phụ gia thực phẩm.

Hài hòa phần nội dung về phụ gia thực phẩm trong các tiêu chuẩn Codex về sản phẩm với các điều khoản về phụ gia thực phẩm trong tiêu chuẩn chung Codex về phụ gia thực phẩm (GSFA) như sau:

+ 9 tiêu chuẩn Codex về sữa và sản phẩm sữa;

+ 6 tiêu chuẩn về dầu mỡ động thực vật;

+ 3 tiêu chuẩn về gia vị và các loại rau thơm.

Hủy bỏ khoảng 200 điều khoản đối với một số phụ gia thực phẩm trong các nhóm thực phẩm cụ thể;

Thông qua soát xét tên nhóm và hệ số quốc tế đối với phụ gia thực phẩm trong tài liệu CAC/GL 36-1986:

+ Quy định tên, mã số quốc tế và nhóm chức năng cho 5 Phụ gia thực phẩm mới và đưa vào danh mục trong tài liệu CAC/GL 36-1986;

+ Bổ sung nhóm chức năng và mục đích công nghệ cho 7 Phụ gia thực phẩm đã có trong danh mục nêu trong CAC/GL 36-1986.

Thông qua danh mục ưu tiên đề nghị JECFA đánh giá gồm:

+ 30 phụ gia thực phẩm đề nghị JECFA ;

+ 61 chất tạo hương đưa vào danh mục của JECFA;

+ 68 hương liệu đề nghị JECFA ưu tiên đánh giá lại về mặt an toàn;

+ 29 hương liệu đề nghị soát xét lại các yêu cầu kỹ thuật và

+ 27 chất được sử dụng làm chất hỗ trợ chế biến đề nghị JECFA đánh giá;

Thống nhất giao Chi Lê, EU và Hoa Kỳ đồng chủ trì biên soạn tài liệu liên quan đến sử dụng phụ gia thực phẩm trong rượu vang;

Tiếp tục thảo luận các điều khoản đối với chất tạo ngọt liên quan đến ghi chú 161;

Hội nghị lần thứ 53 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Phụ gia thực phẩm sẽ được tổ chức sau khoảng 12-18 tháng, thời gian, địa điểm và hình thức cụ thể sẽ được Ban thư ký Codex quốc tế thông báo tới các nước thành viên sau khi thống nhất với quốc gia chủ trì.

Thanh Thủy
Nguồn: https://giaoduc.net.vn/suc-khoe-hoc-duong/du-thao-them-90-dieu-khoan-moi-doi-voi-phu-gia-thuc-pham-post221367.gd”>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button