Sức Khỏe

Thông báo dự thảo các quy định về SPS của các nước thành viên WTO tháng 8/2021

Trong tháng 8/2021, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông báo các dự thảo về quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong đó bao gồm 26 dự thảo và 7 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm có thể ảnh hưởng tới mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm thông báo Danh sách dự thảo nói trên để các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan biết và đóng góp ý kiến. Ảnh chụp một phần danh sách.

Cục An toàn thực phẩm thông báo Danh sách dự thảo nói trên để các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan biết và đóng góp ý kiến (Danh sách dự thảo đính kèm). Danh sách chi tiết xem TẠI ĐÂY.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ phận Pháp chế, phòng Pháp chế – Thanh tra, Cục An toàn thực phẩm trước ngày 16/9/2021, địa chỉ: ngõ 135 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Email: phapchehoinhap@gmail.com.

Thanh Thủy
Nguồn: https://giaoduc.net.vn/suc-khoe-hoc-duong/thong-bao-du-thao-cac-quy-dinh-ve-sps-cua-cac-nuoc-thanh-vien-wto-thang-8-2021-post220961.gd”>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button