Kinh Doanh

VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam


Dân trí

Ngày 31/12, Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đại hội VCCI lần thứ VII. Đại hội thống nhất đổi tên VCCI thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Việc đổi tên VCCI được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư, tại Công văn số 13603-CV/VPTW ngày 23/10/2020 của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư về chủ trương tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ngoài việc đổi tên, VCCI cần rà soát, sửa đổi điều lệ cho phù hợp với tính chất của một đoàn thể nhân dân, một hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với tư cách tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, VCCI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp tích cực, có tính lan tỏa, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. 

Thủ tướng nhấn mạnh, VCCI đã tập hợp được đông đảo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và tăng cường vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. VCCI đã có gần 200.000 doanh nghiệp hội viên, tăng hơn 70% so với đầu nhiệm kỳ trước. Ban Chấp hành hoạt động hiệu quả với hơn 90 thành viên đại diện cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, VCCI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, có nhiều đóng góp tích cực, có tính lan tỏa, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước (Ảnh: VCCI).

Điểm lại các hoạt động Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã làm được, Thủ tướng nêu, VCCI đã chủ động và tham gia tích cực xây dựng và hoàn thiện các chính sách quan trọng đối với doanh nghiệp như các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị liên quan đến doanh nghiệp, doanh nhân; Có nhiều đóng góp trong việc tham mưu, góp ý, tham gia xây dựng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật – một trong ba đột phá chiến lược mà Đảng đã xác định, nhất là đối với các cơ chế, chính sách, quy định trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại.

VCCI cũng đã chủ động rà soát, có nhiều kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm; tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Đánh giá cao những sáng kiến thúc đẩy quá trình thực thi chính sách của VCCI, Thủ tướng nhận định VCCI góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh như việc nghiên cứu và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong 16 năm vừa qua. Đơn vị này cũng đã nỗ lực thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững của các doanh nghiệp như xây dựng và hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng bộ Chỉ số Doanh nghiệp Phát triển bền vững (CSI) ở Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, VCCI đã tích cực dẫn dắt và thúc đẩy quá trình hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam; Tổ chức nhiều diễn đàn kinh doanh quốc tế lớn như Diễn đàn Kinh doanh APEC, triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư có hiệu quả; Đã thiết lập được quan hệ hợp tác chặt chẽ với gần 200 tổ chức quốc tế để hỗ trợ các doanh nghiệp vươn ra thị trường toàn cầu…

Những kết quả đã đạt được, theo người đứng đầu Chính phủ, là vì VCCI đã bám sát tình hình, nắm vững, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiên túc, hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân. Bên cạnh đó, VCCI cũng phát huy truyền thống và tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo; sự tín nhiệm, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cùng bộ ngành, địa phương và bạn bè quốc tế.

VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - 2

Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Ảnh: VCCI).

Phát biểu bế mạc đại hội VCCI lần thứ VII, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, VCCI sẽ nêu cao tinh thần sáng tạo để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng đề ra. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu: “Doanh nghiệp vững mạnh, Quốc gia hùng cường, thịnh vượng”.

Chủ tịch VCCI khẳng định, nhiệm kỳ tới và giai đoạn phát triển mới của đất nước sẽ đầy thách thức, cam go với những biến động khó lường mà Covid-19 có thể mới chỉ là sự khởi đầu. Do vậy, VCCI cần có sự đổi mới từ tầm nhìn đến nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao vai trò, hiệu quả, xứng đáng là tổ chức đại diện quốc gia, là chỗ dựa của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Thế Hưng


Nguồn: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vcci-doi-ten-thanh-lien-doan-thuong-mai-va-cong-nghiep-viet-nam-20211231184511886.htm”>

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button